USG

  • badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej z opisem

RTG

  • zdjęcie rentgenowskie jamy brzusznej, klatki piersiowej z opisem
  • ocena złamań, zwichnieć, dysplazji oraz zwyrodnień

Badanie krwi

  • Morfologia
  • Biochemia
  • Testy płytkowe – 4Dx, Giardia AG, FeLV, FIV

Badanie mikroskopowe